www.celinecoenen.be - Céline

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:
Beste website-bezoeker,

Als psycholoog (K.U. Leuven 2009) houd ik private raadgeving in een praktijk in Antwerpen.
Ik volgde bijkomend een masteropleiding seksuologie. Momenteel volg ik het postgraduaat Gedragstherapie voor Volwassenen aan de KULeuven.

Wij richten ons op het persoonlijke en geestelijke welzijn. Gezondheid is immers meer dan niet ziek zijn.
Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie is gezondheid het geheel van lichamelijk, geestelijk en sociaal welbehagen.

De psychologie van het individu speelt in ons maatschappelijk functioneren een grote rol.
Zonder een gezonde psychologie, zelfs in dat gezonde lichaam, kan men niet spreken van sociaal welzijn of individueel geluk.

Het psychologisch evenwicht kan in onze moderne maatschappij ontredderen. Een ontredderde psyche kan zichzelf niet altijd corrigeren en heeft nood aan ondersteuning en therapie.
Zonder deskundige hulp loopt men het risico in een neerwaartse spiraal te belanden.

Het is mijn oprechte wens u te kunnen helpen en ondersteunen.
Hebt u hieraan nood en wenst u dit te bespreken, maak een afspraak voor een eerste stap naar een deskundige oplossing.
Uiterste discretie is overeenkomstig het beroepsgeheim steeds gewaarborgd.


Céline Coenen,
Klinisch psychologe en seksuologe.
Gedragstherapeut i.o.

 
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu